Методична робота

                                               

Навчально-виховний процес у ДНЗ № 41 здійснюється за програмою нового типу «Дитина в дошкільні роки», рекомендованою МОН України як комплексна додаткова освітня програма.

 

Навчання зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

 

Мета навчально-виховного процесу в дошкільному закладі – забезпечити повноцінний фізичний,соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини дошкільного віку; полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

 

Вихователь-методист надає практичну допомогу педагогам у складанні перспективних та календарних планів освітньої роботи з дітьми, коригує їх, відстежує виконання. Спільно з керівником закладу організовує роботу педагогічної ради, сприяє підготовці та проведенню відкритих занять, тематичних свят і розваг, засідань батьківських комітетів. Постійно вдосконалює і підвищує власний рівень педагогічної майстерності, науково-теоретичної, методичної підготовки.

 

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за комплексною додатковою освітньою  програмою "Дитина в дошкільні роки" з урахуванням вікових особливостей, індивідуального підходу, здібностей дітей, їхніх нахилів та уподобань.