Навчальний процес

       Адміністрація ДНЗ № 41 приділяє увагу не тільки належному функціонуванню закладу , та його розвитку, формуванню іміджу та належного статусу в місті, враховуючи кадровий потенціал, творчі та професійні можливості колективу, запити батьків, завдання комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку “Дитина в дошкільні роки”.

 

      Програма «Дитина в дошкільні роки» - це програма нового типу.

 

      Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін її життя.
      В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою й динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:

 

  якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим, тобто залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до дійсності;

 

  визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи, тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навичками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного використання набутого життя;

 

   основні психологічні досягнення дитини, що свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості, особистості, тобто обов’язків мінімум набору елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей. Показники компетенції дитини є мінімальним освітнім ядром, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних діяльності та поведінки дитини. 

 

Наш педагогічний колектив!

 

Нашi прiоритети:

 

  •  Особистісна орієнтація;  
  •  Формування гуманістичних цінностей;  
  •  Орієнтація на формування життєвої компетентності дитини;  
  •  Забезпечення фізичного, психологічного та морального здоров’я;
  •  Формування свідомого, відповідального ставлення до свого життя;
  •  Оновлення принципів, змісту та освітніх технологій.

Завдяки систематичній і наполегливій співпраці педагогів та музичного керівника вихованці закладу неодноразово демонстрували високий рівень виконавської майстерності та займали призові місця у щорічному міському огляді-конкурсі художніх колективів дошкільних закладів. Про високий рівень розвитку творчих здібностей випускників закладу свідчать здобуті ними численні перемоги у міських конкурсах малюнку на асфальті, про достатній рівень знань з різних розділів програми і розвиток логічного мислення – призові місця в інтелектуальній олімпіаді серед старших дошкільників міста.

 

Педагогічний колектив ДНЗ № 41 звертає велику увагу саме на створення предметно - розвивального середовища. У кожній групі створені осередки: фізкультурний, музичний, сенсорного розвитку, конструктивної діяльності, живої природи, самостійної художньої діяльності, батьків. Обладнання куточків розраховане на практичну діяльність дитини, її побут. Навколишнє середовище, створене у закладі, є різноманітним і безпечним, і надає можливість кожній дитині вільно виявляти ініціативу та всебічно розвиватися.