Сторінка психолога

Будучи першою фундаментальною ланкою системи освіти, дитяча дошкільна установа покликана закласти основи гармонійно розвинутої особистості. Велику роль у цьому відіграє практичний психолог дошкільного закладу.

 

З огляду на психофізичні особливості дошкільників і  визначну роль навколишнього середовища в їхньому формуванні і розвитку, практичний психолог сприяє адекватній взаємодії маленької дитини із соціумом і мінливим навколишнім світом, допомагає їй зберегти психічне здоров’я, сприяє розвитку індивідуальності.

 

Система діяльності практичного психолога дошкільного закладу –відображена у щорічному плануванні роботи на навчальний рік. У закладі наявний банк психодіагностичних методик. Психолог володіє інформацією щодо основних нормативних документів, відвідує навчально-методичні заходи, працює над підвищенням рівня психологічної грамотності педагогів і батьків, готує виступи перед батьками на групових та загальних батьківських зборах.