Сторінка фізінструктора

 
За організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми відповідає інструктор з фізичного виховання, яка планує і проводить різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи: заняття з фізичної культури, ранкову та гігієнічну гімнастику, спортивні та рухливі ігри й вправи, розваги; визначає завдання і зміст кожного конкретного заняття з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних здібностей і самопочуття дитини. 

 

 

Щороку проводить тестування старших дошкільників з фізичного виховання. У кабінеті інструктора з фізичної культури наявна достатня кількість методичних посібників, відповідної літератури, спорт-інвентарю, атрибутів до рухливих ігор, свят та розваг.

 

Весь матеріал систематизовано, наявний відповідний каталог. Документація ведеться згідно Інструкції про ділову документацію. З метою активізації рухової активності дітей і пропаганди фізичної культури у кожній віковій групі проводяться спортивні свята і розваги, Дні здоров'я.