Адміністрація

 

Сучасний рівень розвитку суспільства ставить високі вимоги до керівника сучасної освітньої установи, типу керівництва колективом, до  його особистісних та ділових якостей.     

 

З червня 2002 року заклад очолює Гладинець Наталія Василівна, яка здійснює діяльність відповідно Статуту, яким передбачено: забезпечення фізичного, психологічного здоров'я дітей, їх всебічний розвиток, набуття життєвого досвіду, вироблення вмінь та навичок, необхідних для подальшого навчання. Наталія Василівна  активно співпрацює з громадськістю міста, завжди шукає ефективні способи розв’язання освітніх проблем.

 

Пріоритетним напрямком роботи керівника ДНЗ №41 є створення розвивального простору, формування здоров'язберігаючого середовища, дотримання санітарно – гігієнічних та протипожежних норм і правил.   

 

У закладі створено всі умови для реалізації творчого потенціалу педагогів. Колектив систематично бере участь у різноманітних міських заходах, де педагоги показують високий рівень підготовки, професійної майстерності, займають призові місця.

 

 На базі нашого дошкільного закладу неодноразово проводилися семінари керівників дошкільних закладів міста, щорічно проводяться засідання міських методичних об’єднань вихователів різних вікових груп, музичні та спортивні свята і розваги, під час яких вихователі охоче діляться своїм педагогічним досвідом з колегами міста.