Тематична перевірка на тему:«Організація роботи з правового виховання дітей дошкільного віку»

Довідка 

про результати тематичного вивчення на тему:
«Організація роботи з правового виховання дітей дошкільного віку»

 
      Згідно з річним планом роботи з 23.02.2015 року по 27.02.2015 року було проведено тематичне вивчення на тему: «Організація роботи з правового виховання дітей дошкільного віку».
Мета громадянського виховання: сформувати національно свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні особисті якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Украйні.
      Аналізуючи сучасний стан проблеми правового виховання, слід зазначити, що в умовах гуманізації й демократизації нашого суспільства головною причиною її актуальності є інтерес до індивідуальності, особистості. Сьогодні стало очевидним, що суспільству потрібна соціально-зріла, вільна особистість, яка володіє правовими знаннями.
      Дошкільний період – найбільш сприятливий до формування громадянських рис особистості.
Саме в дошкільному закладі відбувається початковий етап соціальної адаптації дитини до умов життя в товаристві не знайомих людей.
      Вивчення проведено згідно вимог освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
До складу комісії увійшли: 
- завідувач ДНЗ Гладинець Н.В.
- вихователь-методист Шепенда О.В.
- практичний психолог Лазаренко Ж.Й.  
      Встановлено що, усі групи дошкільного закладу забезпечено дидактичними та програмно-методичними матеріалами, зокрема: сюжетними та предметними картинками,  плакатами, художньою (дитячою) та методичною літературою.  Вихователі добре знають зміст освітньої програми, зокрема розділу «Правове виховання в ДНЗ».
      Аналіз календарних планів та спостереження за роботою вихователів з дітьми показали, що робота з вивчення правового виховання дітей у дошкільному навчальному закладі ведеться постійно, планомірно, на належному рівні.
      Велика увага приділяється плануванню та проведенню роботи з вивчення правового виховання з дітьми раннього та молодшого віку. Вихователі проводять різні форми роботи з малюками (заняття, дидактичні ігри, бесіди, розглядання картин) широко використовуючи ігрові методи та прийоми, приділяють увагу індивідуальній роботі з дітьми. Вихователі знайомлять дітей з їхніми правами на прикладах казок та за допомогою знаків-символів. Аналізуючи вчинки казкових персонажів -  хитрої Лисиці та Кози Дерези вихователь учить дітей свідомо оцінювати ситуацію та формувати уявлення про негативне ставлення до будь яких форм насильства. Ознайомлюючи дітей раннього та молодшого віку з правами, вихователі враховують рівень мовленнєвого розвитку, наміри, бажання, індивідуальні особливості кожної дитини. Малюки добре розуміють рідну мову, знають багато віршиків, виразно відтворюють мову казкових персонажів.

 

      У середній та старшій групах робота по вивченню правового виховання ведеться на належному рівні. Працюючи з дітьми вихователі використовують різні форми роботи, зокрема: бесіди, складання розповідей за картиною, творчі розповіді, дидактичні ігри, за допомогою яких діти знайомляться з основами правових знань. Проведення серії занять, формують у дітей початкові знання на основі Конвенції ООН про права дитини 
      Організовуючи різні види діяльності дітей під час ранкового прийому, занять, прогулянок, у другій половині дня, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Це сприяє розвитку комунікативних навичок, формуванню цивільно-патріотичних почуттів. Діти вчаться правильно будувати речення, дотримуватися певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання, будувати розповідь, наголошувати у ній   на головному, висловлювати свою думку. 
З питань вивчення правового виховання  вихователі всіх груп активно взаємодіють із сім’ями вихованців. З батьками проводяться консультації, бесіди, опитування, майстер-класи.  Вихователі оформили у батьківському куточку розділ «Права дитини», у якому розміщено змістовну цільову інформацію для батьків на основі Конвенції ООН про права дитини. Така взаємодія з батьками дає змогу створити умови для розвитку основ правової свідомості у дошкільнят.

 

      Але поряд з позитивним було виявлено і певні недоліки:
- так, деякі вихователі планують роботу з правового виховання дітей здебільшого на заняттях, прогулянках, під час організованої діяльності у другій половині дня, але не достатньо уваги приділяють плануванню індивідуальної роботи з дітьми по збагаченню словникового запасу.
     
      З метою усунення недоліків пропонується:

      1.    Більше  використовувати дидактичних ігор та вправ з основ правового виховання для       індивідуальної роботи з дітьми;

      2.    Організувати з дітьми вікторини драматизації казок, у яких порушено права казкових героїв.

 
                    Комісія:        Завідувач ДНЗ             Н.Гладинець
                                           Вихователь-методист  О.Шепенда 
                                           Практичний психолог  Ж.Лазаренко