Тематична перевірка на тему: «Сприятлива екологія дитинства – головний пріоритет.»

Довідка

Про результати тематичного вивчення

на тему: «Сприятлива екологія дитинства – головний пріоритет.»

 

  Згідно з річним планом роботи ДНЗ №41 на 2015- 2016 навчальний рік з 16 по 20 листопада 2015 року було проведено тематичне вивчення : «Сприятлива екологія дитинства – головний пріоритет.».

Вивчення проведено на всіх вікових групах.

 

До складу комісії увійшли:

Завідувач ДНЗ – Гладинець Н.В.;

Вихователь-методист – Шепенда О.В.;

Практичний психолог – Лазаренко Ж.Й.

 

Вивчення охоплювало питання:

1.     Завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку  у взаємодії з батьками

2.     Українські народні традиції екологічного виховання.

3.     Пошуково-дослідницька діяльність

 

У ході вивчення з’ясувалось що для проведення даної роботи в ДНЗ працює компетентний у цьому питанні колектив вихователів. Результати, отриманні під час перевірки, свідчать про те, що у всіх групах створенні належні умови, щодо організації роботи з екологічного виховання дошкільників.

У всіх вікових групах створені відповідні умови для проведення роботи. Велику допомогу надають вихователям виготовлені власноруч дидактичні ігри за допомогою яких діти знайомляться з явищами природи, сезонними змінами, виховують у дітей чуйне ставлення до навколишнього середовища.

Відповідно Базового компоненту (нова редакція) дошкільники добре обізнані з природнім середовищем, як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо. Діти добре усвідомлюють їх значення для себе, сприймають природу як цінність, довільно регулюють власну поведінку у природі. Малюки усвідомлюють себе частиною великого світу природи, виявляють інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знають про необхідність дотримання правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, використання води.

 

В 01 (ясельній) групі було проведено заняття вихователем Тараненко М.В. на тему: «Прогулянка осіннім лісом». Заняття витримано в часі. Вихователь активізувала дітей в створеному природному середовищі. Діти короткими фразами відповідають на запитання вихователя про характерні особливості сезонних змін у природі. Протягом заняття використала художнє слово,  прищеплювала любов до природи. Вихователь застосувала  на занятті багато дидактичного матеріалу з екологічного виховання, зокрема дидактичну гру для індивідуальної роботи. Завдяки дидактичним іргам діти вчаться виділяти ознаки явищ і предметів, порівнювати їх і класифікувати. Діти засвоюють нову інформацію про природний світ, розвиваючи пам'ять і сприйняття, міркують про життя тварин і рослин, розвиваючи мислення і мову.

 

 

Вихователь 03 (ясельної групи) Шестак Маріанна Іванівна показала цікаве інтегроване заняття в кутку природи з пріоритетом екологічного виховання «Бабуся - Цибулина». За допомогою ілюстраційних матеріалів ознайомила дітей зі змінами, що відбуваються з рослинами, з допомогою дослідів разом з дітьми встановлювали елементарні зв’язки у природі (сонячне тепло, вода). Маріанна Іванівна розширила знання дітей про цибулину шляхом читання віршів, відгадування загадок. Ознайомила з усіма етапами росту цибулини (від насіння до плоду). Як підсумок заняття, вихователь провела пошуковий дослід з дітьми – висаджування пророщеної цибулі в горщечки наповнені шаром грунту.

 

 

Маріанна Василівна Козачок – вихователь 04 (молодшої) групи провела заняття на тему: «У гостях у лісовичка». На занятті використала елементи театральної діяльності. Вихователь плавно переходить від одного етапу заняття до іншого за допомогою завдань. Діти відповідають короткими реченнями. Заняття тривало 25 хвилин що відповідає нормі. Було використано музичний супровід, імітація звуків пташок, свисту вітру, шуму потічка. Вихователь добре володіє дитячим колективом, спостерігається співпраця обох вихователів та музичного керівника.

 

 

В 06 (середня) групі було проведено заняття вихователем Мучичка О.М. на тему: «Подорож у гості до Лісовичка». Заняття насичене, витримане в часі. Вихователь підготувала багато дидактичних ігор власноруч за допомогою яких діти добре засвоїли правила поведінки в природі, самостійно аналізували ситуації, приймали правильні рішення. Але є в занятті і деякі недоліки. Олеся Михайлівна запланувала надмірну кількість завдань, чим порушила стійкість дитячої уваги, інтерес до завдань.

 

 

В 02 (старша група) заняття було проведено молодим вихователем Попович О.І. на тему: «Поважаємо природу, усім розкажемо про воду». Вихователь  добре володіє дитячим колективом, за допомогою завдань розвиває творчу уяву у дітей, фантазію, виховує уважність та посидючість. За допомогою дослідницької діяльності Ольга Іванівна пояснила властивості води (смак, колір, запах). Разом з вихователем діти встановлюють найпростіші зв’язки і взаємозалежності в стані речовини, вчаться визначати і називати основні властивості води: чиста – брудна, кольорова, холодна – тепла, розливається, ллється, капає. Для дослідів підготувала за кількістю дітей різноманітні матеріали: склянки з водою, різними рідинами, що мають виразні запахи, що дало змогу краще засвоїти, розширити знання про воду. На занятті було використано сюрпризний момент – прихід хмарки.

 

 

У ході вивчення стану роботи з даної теми було визначено рівень сформованості  знань з екологічного виховання у дітей всіх вікових груп. Перевірка знань показала, що більшість дітей  можуть застосовувати свої знання на практиці. Особливе місце під час опрацювання даної теми вихователі відводять груповим, індивідуальним та колективним формам роботи.

 

В результаті тематичної перевірки вихователями був зроблений висновок, що дошкільний вік – самоцінний етап у розвитку екологічної культури людини. У цьому віці дитина починає виділяти себе з навколишнього середовища, розвивається емоційно-цінністе ставлення до навколишнього, формуються основи морально-екологічних позицій особистості, які проявляються у взаємодіях дитини з природою, усвідомлення нерозривності з нею.

 

З метою підвищення рівня навчально-виховної роботи з екологічного виховання в ДНЗ № 41, та усунення недоліків рекомендовано:

 

           1. Продовжувати систематичну роботу з навчання екологічного виховання у ДНЗ

           Вихователі                                                                                       Постійно

2.     Вихователям чітко стежити за виконанням поставленої перед собою мети і послідовності засвоєння дітьми знань.

                 Постійно

 

 

Завідувач ДНЗ                                                                          Н.Гладинець

Вихователь-методист                                                               О.Шепенда

Практичний психолог                                                              Ж.Лазаренко